ZŠ s MŠ Gáspára Sámuela s VJM Číčov
Hlavná stránka

Zverejnené dokumenty

Zverejnené dokumenty

Zverejnené zmluvy  tu

 

 

 

Zverejnené dokumenty základnej školy za rok 2011

Nariadenie vlády, ktorým sa ustanovuje hodnota objednávok tovarov a služieb a faktúr za tovary a služby, ktoré sa nezverejňujú, nadobudl účinnosť 1. mája 2011. Mestá, obce a vyššie územné celky, ako aj nimi zriadené rozpočtové a príspevkové organizácie, nemusia zverejňovať objednávky a faktúry na tovar a služby, ktorých súhrnná hodnota na jednej objednávke alebo na jednej faktúre nepresahuje 1 000 eur bez dane z pridanej hodnoty.
 

 

Číslo_faktúry Číslo_faktúry_dodávateľa   Ičo   Obchodný_názov  Adresa_dodávateľa     Suma Mena Predmet Dátum_vystavenia Dátum_prijatia Dátum_splatnosti Dátum_úhrady
73/2011 7412704154 35815256   Slovenský plynárenský priemysel   a. s. Mlynské nivy 44, 82511 Bratislava 1006    EUR Za odobraté množstvo plynu - mesiac máj/2011 7.6.2011 9.6.2011 21.6.2011 9.6.2011
59/2011 7413693148 35815256 Slovenský plynárenský priemysel a. s. Mlynské nivy 44, 82511 Bratislava 1550,11    EUR Za odobraté množstvo plynu - mesiac apríl/2011 6.5.2011 12.5.2011 20.5.2011 13.5.2011
42/2011 7411879657 35815256 Slovenský plynárenský priemysel a. s. Mlynské nivy 44, 82511 Bratislava 3616,74    EUR Za odobraté množstvo plynu - mesiac marec/2011 7.4.2011 11.4.2011 21.4.2011 15.4.2011
29/2011 7411867958 35815256 Slovenský plynárenský priemysel a. s. Mlynské nivy 44, 82511 Bratislava 5537,75    EUR Za odobraté množstvo plynu - mesiac február/2011 7.3.2011 9.3.2011 21.3.2011 17.3.2011

 

 


 

 

Zverejnené dokumenty základnej školy za rok 2011

 

Od 1. januára 2011 je povinnosť zverejňovať zmluvy na Internete pre všetky obce, mestá a samosprávne kraje, ako aj nimi zriadené rozpočtové a príspevkové organizácie. Táto povinnosť sa týka objednávok a faktúr. Zmluva nadobúda účinnosť až nasledujúcim dňom po jej zverejnení. Vyplýva to zo zákona č.546/2010 z 9. decembra 2010 novely Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám. Povinné osoby zverejňujú zmluvy, objednávky, faktúry a verejné obstarávanie na svojom webovom sídle, prípadne v Obchodnom vestníku.

 

Zverejnené faktúry

 

Číslo_faktúry Číslo_faktúry_dodávateľa Ičo Obchodný_názov Adresa_dodávateľa Suma Mena Predmet Dátum_vystavenia Dátum_prijatia Dátum_splatnosti Dátum_úhrady

 

 

 

 

28/2011

 

 

 

 

0724002982

 

 

 

 

35763469

 

 

 

 

Slovak Telekom, a. s. 

 

 

 

 

Karadžičova 10, 82513 Bratislava

 

 

 

 

30,24

 

 

 

 

EUR

 

 

 

 

Telefónne poplatky 

 

 

 

 

3.3.2011

 

 

 

 

7.3.2011

 

 

 

 

17.3.2011

 

 

 

 

9.3.2011

7/2011 7722985729 35763469 Slovak Telekom, a. s.  Karadžičova 10, 82513 Bratislava 24,61 EUR Telefónne poplatky  4.2.2011 1.3.2011 9.3.2011 9.3.2011
26/2011 201101 43240283 Šenkár Ladislav Športová ul. 391/15, 94619 Číčov 118 EUR Maliarske a opravné práce 5.3.2011 7.3.2011 20.3.2011 9.3.2011
25/2011 1112202132 313331131 ŠEVT, a. s.  Cementárenská cesta 16, 97472 Banská Bystrica 76,36 EUR Tlačivá 2.3.2011 4.3.2011 16.3.2011 9.3.2011
24/2011 0153031000 35697270 Orange Slovensko, a. s.  Prievozská 6 A, 82109 Bratislava 31,13 EUR Telefónne poplatky  2.3.2011 4.3.2011 16.3.2011 9.3.2011
23/2011 1916100116 40618122 Ing. Ondrej Csanda KOMMUNAL KONTAKT Krajná 1735/5, 94055 Nové Zámky 42,35 EUR Servisná činnosť a služby k APV KORWIN za mesiac marec/2011 1.3.2011 4.3.2011 15.3.2011 9.3.2011
22/2011 201107780 35790253 PETIT PRESS, a. s. Lazaretská 12, 81808 Bratislava 196,35 EUR Predplatné za časopis Új Szó - program "Tanuljunk az Új Szóval" 25.2.2011 28.2.2011 9.3.2011 9.3.2011
21/2011 21103179 35908718 Dr. Jozef Raabe Slovensko, s. r. o. Štefanovičova 20, 81104 Bratislava 37,76 EUR Dieťa a jeho svet - február 2011 24.2.2011 25.2.2011 10.3.2011 9.3.2011
20/2011 7101823443 35763469 Slovak Telekom, a. s.  Karadžičova 10, 82513 Bratislava 16,13 EUR Telefónne poplatky  22.2.2011 23.2.2011 9.3.2011 28.2.2011
19/2011 2011005 30111081 Kleč Róbert - Oprava záhradkárskych mechanizmov Švermová 264, 92400 Galanta 697,51 EUR Oprava kosačky 18.2.2011 21.2.2011 4.3.2011 28.2.2011
18/2011 7190383531 36677281 ZSE Energia, a. s.  Čulenova 6, 81647 Bratislava 477,78 EUR Za predpokladanú spoterbu elektriny - február/2011 8.2.2011 10.2.2011 24.2.2011 23.2.2011
17/2011 0153031000 35697270 Orange Slovensko, a. s.  Prievozská 6 A, 82109 Bratislava 49,99 EUR Telefónne poplatky  27.1.2011 10.2.2011 10.2.2011 14.2.2011
16/2011 7414670314 35815256 Slovenský plynárenský priemysel a. s. Mlynské nivy 44, 82511 Bratislava 6696,66 EUR Za odobraté množstvo plynu - mesiac január/2011 8.2.2011 9.2.2011 22.2.2011 14.2.2011
15/2011 402011 33326967 Mgr. Marian Bačík Kľakovská 23/14, 96681 Žarnovica 201,88 EUR Odborná prehliadka, odstránenie zist. závad na telovýchovnom náradí 4.2.2011 7.2.2011 19.2.2011 10.2.2011
14/2011 1915100065 40618122 Ing. Ondrej Csanda KOMMUNAL KONTAKT Krajná 1735/5, 94055 Nové Zámky 42,35 EUR Servisná činnosť a služby k APV KORWIN za mesiac február/2011 1.2.2011 2.2.2011 15.2.2011 10.2.2011
13/2011 7100760333 35763469 Slovak Telekom, a. s.  Karadžičova 10, 82513 Bratislava 16,13 EUR Telefónne poplatky  22.1.2011 25.1.2011 10.2.2011 10.2.2011
12/2011 20110009 11871482 Juraj Bugár BIT Komárňanská 2157/120, 93201 Veľký Meder 21,7 EUR Obnova tonera Canon FX-10 25.1.2011 26.1.2011 30.1.2011 26.1.2011
11/2011 812011 37195671 Vörös Ladislav Dolná ul. 207/210 25, 94619 Číčov 224,7 EUR Montáž panel radiátorov v ŠJ 21.1.2011 24.1.2011 4.2.2011 26.1.2011
10/2011 2010052 37554271 Zalán Csizmadia - ZALIWAY Železničná 187, 94615 Tôň 100 EUR Za podanú stravu 28.12.2010 11.1.2011 20.1.2011 20.1.2011
9/2011 7240268384 36677281 ZSE Energia, a. s.  Čulenova 6, 81647 Bratislava 522,26 EUR Za predpokladanú spoterbu elektriny - január/2011 14.1.2011 17.1.2011 31.1.2011 28.1.2011
8/2011 110100001 32327463 Tbor Kulcsár T.R.T. Mládeže 2035, 93201 Veľký Meder 58,32 EUR Samolepky, poštové poukážky, jednorázové čiapky pre ŠJ 10.1.2011 13.1.2011 17.1.2011 20.1.2011
7/2011 11046 69639485 Petr Mrázek Nádražní 527, 28144 Zásmuky 120 EUR Biologické ošetrenie odpadov v priestoroch ŠJ 18.1.2011 18.1.2011 31.1.2011 20.1.2011
6/2011 10200372 35790253 PETIT PRESS, a. s. Lazaretská 12, 81808 Bratislava 138,25 EUR Predplatné za časopis Új Szó - program "Tanuljunk az Új Szóval" 12.1.2011 14.1.2011 19.1.2011 18.1.2011
5/2011 77012011 36182214 SOFT-GL s. r. o. Belehradská 1, 4013 Košice 39,32 EUR Upgrade+servis ku programu Škol. jedáleň na 12 mesiacov 11.1.2011 13.1.2011 18.1.2011 14.1.2011
4/2011 7412681475 35815256 Slovenský plynárenský priemysel a. s. Mlynské nivy 44, 82511 Bratislava 3273,3 EUR Za odobraté množstvo plynu - mesiac december/2011 10.1.2011 11.1.2011 24.1.2011 13.1.2011
3/2011 1910100015 40618122 Ing. Ondrej Csanda KOMMUNAL KONTAKT Krajná 1735/5, 94055 Nové Zámky 42,35 EUR Servisná činnosť a služby k APV KORWIN za mesiac január 2011 3.1.2011 5.1.2011 14.1.2011 13.1.2011
2/2011 0153031000 35697270 Orange Slovensko, a. s.  Prievozská 6 A, 82109 Bratislava 24,88 EUR Telefónne poplatky  29.12.2010 4.1.2011 12.1.2011 13.1.2011
1/2011 8721875042 35763469 Slovak Telekom, a. s.  Karadžičova 10, 82513 Bratislava 30,4 EUR Telefónne poplatky - december/2010 3.1.2011 4.1.2011 17.1.2011 13.1.2011