ZŠ s MŠ Gáspára Sámuela s VJM Číčov
Hlavná stránka

Učitelia

Tanári kar

P. č.

Priezvisko a meno

Funkcia

Aprobácia

1.

Némethová Ildikó

riaditeľka školy

1-4. roč

2.

Buglos Bödők Terézia

zástupkyňa riaditeľa pre ZŠ

MAT-INF-ANJ

3.

Győriová Andrea

triedna učiteľka 2. triedy

1- 4. roč.

4.

Királyová Anikó

triedna učiteľka 3. triedy 

1- 4. roč.

5.

Sebő Derzsi Ágnes

triedna učiteľka 1. triedy

1- 4. roč.

6.

Fábiánová Viola

triedna učiteľka 4. triedy

1- 4. roč.

7.

Molnár Gábor

triedny učiteľ  6. triedy

BIO-CHEM-ANJ

8.

Púzsérová Marta

triedna učiteľka 7. triedy

MJL-SJaSL

9.

Mészáros Lajos

triedny učiteľ 8. triedy 

MAT-INF

10.

Tarcsiová Zuzana

triedna učiteľka 9. triedy 

RUJ-HUV-SJaSL

11.

Nagyová Edita

triedna učiteľka 5triedy

MJL-DEJ

12.

Slobodová Anita

učiteľka 5-9. roč.

VŠ 2.st.-predšk.p.

13.

Győri Benedek Katalin

uč. 5-9. roč., výchovný poradca

BIO-CHEM-TEV

14.

Fábik Monika

učiteľka 5-9. roč.

MJL-NEJ

15.

Mózes Július

rímsko-katol. farár

teológia

16.

Bognár Judit

katechéta

teológia

17.

Némethová Veronika

vychovávateľka

vychovávatelstvo

18.

Bödőková Katarína

zástupkyňa riaditeľa pre MŠ

VŠ 2.st.-predšk.p.

19.

Simkóová Andrea

učiteľka MŠ

SŠ- uč. MŠ

20.

Szüllőová Judita

vychovávateľka, ped.asistentka,

VŠ 1.st., spec.pedagogika