ZŠ s MŠ Gáspára Sámuela s VJM Číčov
Hlavná stránka

Učitelia

Nadpis

Por. č.

Priezvisko a meno

Funkcia

Aprobácia

1.

Némethová Ildikó

riaditeľ ka školy         

1-4. roč

2.

Buglos Bödők Terézia

zástupkyňa  riaditeľa pre ZŠ

MAT-INF         

3.

Győriová Andrea         

triedna učiteľka 2. triedy

1- 4. roč.        

4.

Királyová Anikó            

triedna učiteľka  3. triedy

1- 4. roč.        

5.

Sebő Derzsi Ágnes

triedna učiteľka  1. triedy

1- 4. roč.

6.

Fábiánová Viola

triedna učiteľka  4. triedy

1- 4. roč.

7.

Molnár Gábor                    

triedny učiteľ  6. triedy

BIO-CHEM-ANJ              

8.

Púzsérová Marta               

triedna učiteľka  7. triedy

MJL-SJaSL                

9.

Mészáros Lajos

triedny učiteľ  8. triedy

MAT-INF                 

10.

Tarcsiová Zuzana        

triedna učiteľka  9. triedy

RUJ-HUV-SJaSL       

11.

Nagyová Edita

triedna učiteľka 5triedy

MJL-DEJ

12.

Slobodová Anita

učiteľka 5-9. roč.

VŠ 2.st.-predšk.p.

13.

Győri Benedek Katalin

učiteľka 5-9. roč.

BIO-CHEM-TEV

14.

Fábik Monika

učiteľka 5-9. roč.

MJL-NEJ

15.

Mózes Július         

rímsko-katol. farár

teológia

16.

Bognár Judit

katechéta

teológia

17.

Némethová Veronika

vychovávateľka

vychovávatelstvo

18.

Bödőková Katarína

zástupkyňa riaditeľa pre MŠ                                             

VŠ 2.st.-predšk.p.

19.

Simkóová Andrea

učiteľka MŠ 

SŠ- uč. MŠ

20.

Szüllőová Judita

Ped.asistentka, vychovávateľka

VŠ 1.st., spec.pedagogika